Erna Solberg vil ta sosialhjelp fra innvandrere som ikke lærer seg norsk

Statsminister Erna Solberg (H) sier hun vil ha slutt på at innvandrere går på sosialhjelp fordi de ikke får seg jobb grunnet manglende norskferdigheter. Solberg sier til VG at regjeringen vil sende forslaget om å ta sosialstønad fra innvandrere som ikke lærer seg norsk, ut på høring.

Les mer