Mads Gilbert om ambulanseflykrisen: – Vi kan ikke tåle det mye lenger

Luftambulansekrisen går inn i sin fjerde uke. – Det kan ikke vare. Det er ikke et argument at det ikke har kostet liv, sier overlege Mads Gilbert. – Situasjonen er helt uforsvarlig og uholdbar. Denne krisen skulle aldri ha oppstått, nå har den vart i tre uker, sier Mads Gilbert.

Les mer