Hun har overvåket Stortingets arbeid i 25 år. Nå ber hun politikerne skryte mindre av pengene de har bevilget og bry seg mer om resultater.

– I debattene forteller politikerne at «de har bevilget så og så mye». Ingen snakker om at «resultatene er blitt slik og slik».

Les mer