– Halvparten i servingsbransjen har ikke minstelønn

Sommerpatruljen har besøkt 443 unge arbeidstakere fordelt på 341 bedrifter i de to fylkene. Serveringsbransjen har vært hovedprioritet. Det finnes ikke en lovfestet minstelønn i Norge.

Les mer