Politiet frykter dødsulykke med elsparkesykkel

Politiet er bekymret for at antall sparkesykler i hovedstaden øker, og er forberedt på at liv kan gå tapt. – Vi ser svært mange utfordrende situasjoner, og antallet elektriske sparkesykler i Oslo bare øker. Jeg blir ikke beroliget av å høre at det kommer enda flere. Det er en bekymring.

Les mer