Lambda blir ikke bare et Munch-museum | Erling S. Skaug

«Det er ikke Nasjonalmuseets oppgave å bygge opp en privat kunstsamling», påpeker Aros’ direktør Erling Høyersten. Fredriksen-søstrenes avtale gjelder et 10-års lån, ikke en gave. De får Vestbanebyggets nest største rom, større enn Munch-salen.

Les mer