Tannlege fratatt lisensen etter klagestorm: «Gått på liv og helse løs»

En tannlege i 60-årene har mistet autorisasjonen etter å ha feilbehandlet en rekke pasienter. Det første varselet kom allerede i 2014. Tannlegen legger seg nå helt flat. Et uleselig notat og en gul post-it lapp med kruseduller.

Les mer