Utlendinger kan bli ulovlig i Norge i årevis. Hvorfor tar det så lang tid å sende dem ut?

Abbasi-saken har engasjert mange. Særlig de siste ukene, etter at de ble sendt ut med tvang. Mange mener det er umenneskelig å tvangsutsende en så godt integrert familie. Andre mener at de burde forlatt Norge for lengst.

Les mer