Innfører bøter for dette

I desember ble det avgjort at det skulle innføres røykeforbud på flere offentlige plasser i Sverige. Forbudet gjelder blant annet uteserveringer, holdeplasser for kollektivtransport og på områder der barn og unge oppholder seg regelmessig. Forbudet innføres 1.

Les mer