Akasia endrer selskapsstruktur fra privat til ideell barnehagekjede

Bergen kommune krever barnehagekjeden Akasia for 28 millioner kroner etter et omfattende økonomisk tilsyn. Ifølge tilsynsrapporten er det avdekket «flere brudd på barnehageloven, som i sum utgjør svært store beløp». Det har vært for få voksne i en rekke av barnehagene.

Les mer