Vi har fått en ny, helsebyråkratisk maktelite som unndrar seg demokratisk styring og kontroll

Vi snakker om «ansiktsløse byråkrater», sa opposisjonspolitikeren Høie (Stortinget 14.

Les mer