Det er uakseptabelt å argumentere med at slagpasienter på Ullevål ikke bør få bedre behandling enn dem fra Innlandet

Olav Røise er professor ved Universitetet i Oslo og tidligere leder av Akuttklinikken og Klinikk for kirurgi og nevrofag. Han er også leder for Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet.

Les mer