Bevar Ullevål!

I store byggesaker er det et poeng å trekke inn brukernes fagmiljøer. Deres ekspertise bidrar både til å kvalitetssikre funksjonalitet og sørge for at sluttproduktet er optimalt i forhold til endelig prislapp.

Les mer