Store lekkasjar frå vassrøyr: – Kommunar må sikre drikkevatnet betre

Mange kommunar har ein jobb å gjera for å sikra drikkevatnet, meiner Norsk Vann, den nasjonale interesseorganisasjonen for vassbransjen. Det nasjonale målet er 20 prosent.

Les mer