Forbudt insektmiddel funnet i mat over hele Europa

Klorpyrifos er giftig for dyr og mennesker. Forskere i flere land mener selv små mengder forårsaker hjerneskader hos barn. Mattilsynet i Norge slår fast at stoffet har vist potensiale for å påvirke utviklingen av nervesystemet hos fostre og barn.

Les mer