Prøver tyder på at drikkevannsbassenget i Askøy er forurenset ovenfra

ASKØY (VG) Det forurensede drikkevannsbassenget på Askøy har høyere verdier i toppen av vannsøylen. Det tyder på at noe har rent ned i vannet. Det er gjort målinger på forskjellige dybder i vannet, der de har testet konsentrasjonen av E.coli-bakterien.

Les mer