Ny røykelov skaper hodebry for de svenske festivalene

– Kommer det en slik røykelov til Norge, er det helt kurant for oss. Det vil jeg applaudere, sier Frank Nes, daglig leder i den norske festivalen Bergenfest, som starter onsdag. 1. juli trer den nye røykeloven i kraft i Sverige.

Les mer