Christian Tybring-Gjedde: – Slett gjelden på 100 milliarder

Les mer