Hydrogenferja må få drivstoff frå utlandet: – Eit miljøparadoks

– Det er sjølvsagt eit miljøparadoks å henta hydrogen frå utlandet, seier klimaforskar ved Vestlandsforsking, Carlo Aall. I 2021 blir verdas første hydrogenferje sett i drift i Hjelmeland-sambandet i Rogaland av reiarlaget Norled. Den skal gå minst halve tida på hydrogen, resten på straum.

Les mer