Et ekspertutvalg vil bryte universitetenes fag i småbiter. Så skal bitene selges til arbeidsplasser som vil utvikle medarbeiderne sine.

– Det er slutt på å lære først og jobbe etterpå. Vi må lære hele livet, samtidig som vi jobber. Seniorforsker Simen Markussen ved Frischsenteret har siden mars i fjor ledet et ekspertutvalg for livslang læring.

Les mer