Bompengeopprøret kamuflerer den egentlige skatteskurken

Bompenger er en flat skatt. Til forskjell fra inntektsskatten, som er progressiv, betaler fattig og rik like mye for å passere bomringen. Det er blant annet derfor Fremskrittspartiet kaller ordningen usosial.

Les mer