Røde Kors mener Norge ikke kan fraskrive seg alt ansvar for etterretningsdeling

NRK har fortalt hvordan Norge deltar i et omfattende etterretningssamarbeid i Afghanistan der enorme mengder metadata om mobilbruk samles inn.

Les mer