Forsvaret endrer praksis for ADHD-søkere etter klage fra ombudet

Dersom du før ville inn i førstegangstjeneste og samtidig svarte ja på spørsmålet om du har en ADHD-diagnose, ble du automatisk avskåret fra å gå videre i søkeprosessen.

Les mer