Se Søndagsrevyens reportasje fra grenseområdene mellom Saudi-Arabia og Jemen.

Det er ingen mennesker her lenger. Normalt ville trafikken gått tett. Biler og busser fullastet med mennesker, lastebiler på vei til matbutikker og markedet. Vogntog med byggevarer.

Les mer