Forskere: Folkegrupper har ulik IQ, men det skyldes ikke genene

Forskningsstiftelsen Fafo har fått mange reaksjoner etter at de i en holdningsundersøkelse ba folk ta stilling til påstanden: «Jeg tror noen ‘menneskeraser’ rett og slett er smartere enn andre». En av fire svarte ja på dette spørsmålet.

Les mer