Ordføreropprør mot politireformen

Omtrent halvparten av landets kommuner har fått færre årsverk de siste to årene, skal man tro SSB-tall for 2016 – 2018. Tallene Dagbladet omtalte mandag, har sparket i gang debatt i flere norske lokalsamfunn.

Les mer