Revidert nasjonalbudsjett: Regjeringen øker oljepengebruken

Regjeringen legger opp til å bruke 238 milliarder oljekroner i revidert nasjonalbudsjett. Det tilsvarer 2,9 prosent av pengene som sto på bok i Oljefondet ved inngangen til året.

Les mer