Ny rapport: Kraftig økning i trusler mot lærere i Oslo-skolen

Det har vært en bekymringsfull økning i antall trusler mot lærere i Oslo-skolen det siste året, ifølge en fersk rapport fra Utdanningsetaten.

Les mer