Oljefondet finansierer kullkraften Norge prøver å bekjempe

Men selv om svært mye kullkraft nå kastes ut av Oljefondet, så er ikke de nye reglene nok til å hindre at norske pensjonssparepenger finansierer splitter nye kullkraftverk. Samtidig mottar flere av landene som får ny kullkraft norske bistandsmidler, nettopp for å bli kvitt kullkraft.

Les mer