WWF roser norsk initiativ: – Gjør det lettere for u-land å si nei til farlig plast

Norge var en pådriver for at plast i fjor høst ble tatt inn i Baselkonvensjonen, og dermed definert som «farlig avfall». Nå har Norge fått gjennomslag for å kunne bruke sterkere virkemidler i kampen mot handel med blandet og skittent plastavfall.

Les mer