Bompenger – et system som knirker

Også når det gjelder temaet bompenger, var alt enklere før. I starten handlet det om å sette opp en bompengestasjon for å betale en vei eller bru når prosjektet var ferdig. I bergensområdet ble for eksempel tunnelprosjektene inn til byen finansiert med bompenger uten store protester.

Les mer