Helse Førde: Pasient som er innlagt på sykehus har rabies

Pasienten som ble innlagt på sykehus i Førde med mistanke om rabies, er smittet av den farlige sykdommen. Dette er første gang det er påvist rabies hos et menneske på det norske fastlandet siden 1815.

Les mer