Oslo-skole må rives 14 år etter at den ble bygd

Skolen fikk ikke lang levetid. Den var kun i drift i 13 år. Refstad skole ble hastestengt med setningsskader i fjor sommer, og torsdag ble skolen bestemt revet. – Det at vi har en skole som bare stod i 13 år før den måtte stenges er veldig beklagelig.

Les mer