Hva er «hatefulle ytringer»?

«Hatefulle og truende ytringer rettet mot politikere og andre samfunnsdebattanter» skal nå prioriteres av påtalemyndigheten.

Les mer