Norge får et politi som ingen vil ha

Det var sterke krefter som sto bak da Stortinget i juni 2015 vedtok den såkalt Nærpolitireformen. Dagens fire regjeringspartier og Arbeiderpartiet var med på det politiske forliket. Bak disse sto viktige politibyråkrater med visjoner om et mer profesjonelt, sentralisert og hardtslående politi.

Les mer