– Politisk avlatshandel

Målet med klimaavtalen som Norge inngår med EU er å kutte minst 40 prosent av utslippene innen 2030, målt fra 1999-nivå. Norge vil ta del i EUs klimaregelverk fra 2021 til 2030, men står fortsatt fritt til selv å bestemme hvordan utslippene skal kuttes.

Les mer