Listhaug: – Vi ser en gettofisering av Oslo

I perioden mellom mellom 2007 og 2017 vokste Oslos befolkning med 63.000, om lag like mange innbyggere som bor i Drammen. I samme periode var netto utflytting fra Oslo blant dem med norsk bakgrunn på 5000. Netto økte altså Oslos befolkning med nærmere 70.

Les mer