Norske myndigheter trues med søksmål – må svare innen ni dager

Komal Nawaz kan ikke begynne å studere, betale skatt, få helsetjenester, eller jobbe. Ingen kan ansette henne. Ennå. Hun er bare ett eksempel på hvordan norske myndigheter bryter utlendinglovens og EØS-rettens frist – når søknader om oppholdskort blir liggende ubehandlet i over ett år.

Les mer