Kommer ikke på vingene

I BLINDE: Forsvarets overvåkingsfly skal holde oppsikt over de enorme norske havområdene i nord. Denne bered­skapen er nå kraftig svekket. FORSVARET Den russiske marinen har de siste årene seilt mye mer i norske havområder i nord.

Les mer