Lysten på døden

Investorene er bekymret for noen helt andre «dårlige nyheter». Marerittet deres er nye behandlinger eller kurer som utsetter øyeblikket da den forsikrede legger inn årene.

Les mer