Forbrukertilsynet mener Teslas markedsføring av Autopilot er villedende

Teslas markedsføring av deres såkalte Autopilot-funksjon gir feil bilde av funksjonaliteten til systemet, mener Forbrukertilsynet. – Tilleggsfunksjonene det er snakk om her er relativt kostbare.

Les mer