EOS-utvalget retter kraftig kritikk mot PST

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings- overvåkings- og sikkerhetstjeneste retter kraftig kritikk mot Politiets sikkerhetstjeneste i årsmeldingen for 2018. I tillegg har det ved ett tilfelle blitt registrert og utlevert opplysninger om politisk engasjement.

Les mer