Enorm passasjervekst ventes frem mot 2050. Norge kan trenge dobbelt så mange tog.

smp-stories-top-widgetÅrsaken til det formidable behovet er jernbanens passasjersuksess. I dag reiser 10 millioner flere med NSB enn for få år siden. Norske Tog eier nesten alle persontogsett som i dag ruller i Norge.

Les mer