Den amerikanske økonomien har slått på bremsene

Sentralbanken ga beskjed om at det ikke lå an til rentehevinger i år. Grunnen er at den sterke veksten de så helt fram til slutten av fjoråret har forsvunnet. Siste gang sentralbanken snakket om dette, så de for seg to rentehevinger i 2019.

Les mer