Si det som det er

Innvandringskostnadene øker, kulturkonflikter bygger seg opp og islam tar stadig større plass. Faresignalene ved vår tids største samfunnsmessige endringsprosess er godt synlige, men tradisjonelle medier viser begrenset interesse for å utforske dem.

Les mer