E-tjenesten: Russerne er blitt en trussel mot norsk sivil luftfart

«Dette representerer ikke bare en ny utfordring for norsk og alliert øvingsaktivitet. Jamming er også en trussel mot sivil luftfart i fredstid». Det er konklusjonen til den norske etterretningstjenesten i den årlige trusselvurderingen Fokus 2019.

Les mer