Elden i anken til Høyesterett: Fagdommerne så bort fra rettsbelæringen

NRK og Aftenposten har fått tilgang til den 12 sider lange anken til Høyesterett, der advokat Elden på vegne av Eirik Jensen argumenterer for at Høyesterett må oppheve lagmannsrettens beslutning om å sette juryens avgjørelse til side.

Les mer