– Har kommet til et punkt der det må gjøres nødvendige justeringer

Som et ledd i Norwegians planer om kostnadskutt i milliardklassen skal nå flere ruter og seks baser legges ned. Flyselskapet sier de vil strekke seg langt for å unngå oppsigelser.

Les mer