Kan det rettferdiggjøres at «fredsnasjonen Norge» bedriver våpeneksport? Ja.

Stortinget behandler førstkommende onsdag den årlige stortingsmeldingen om eksport av forsvarsmateriell, eller krigsmateriell som opposisjonen og dens tilhengere i mediene gjerne omtaler det.

Les mer