Stortinget vedtok kritikk av regjeringen

Solberg (H) har satt av hele dagen til å være til stede i salen når Stortinget behandler saken om objektsikring, fremgår det av statsministerens kalender.

Les mer